preload spinner

Huawei Luna battery system

Huawei Luna är det nya batterisystemet som används tillsammens med Huawei 2-10kW växelriktare

Tyst, effektivt, utbyggningsbar och stilfullt.

 

Huawei Luna