Nyttiga länkar

Det kan vara svårt att hitta information om regler och nyttiga uppgifter om förnyelsebar solel. Vi har försökt att samla en del länkar till sidor med bra information som kan vara bra för er att känna till och som kan hjälpa er att få svar på en del frågeställningar som dyker upp.

 

Svensk Solenergi är vår branchorganisation inom solenergi: www.svensksolenergi.se

 

Energimyndigheten

Solelportalen - Allmän vägledning inom solel

Energimyndighetens information om solceller

Information om investeringsstöd för Solenergi

Information om Elcertifikat

 

Elsäkerhetsverket

Installation av Solceller

Föreskrifter

 

Energiforsk

Energiforskning om Solel - Studier och forskning för den svenska solcellsmarknaden

 

Skattemyndigheten

Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad

Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet

 

Länsförsäkringar

Arbetar ni med lantbrukare har länsförsäkringar önskemål om hur de vill att installationer skall utföras för att uppfylla deras försäkringskrav.

Läs mer