preload spinner

Longi Solar

Longi Solar började producera solceller vid millenieskiftet och är sedan 2013 världens största leverantör av Mono wafers. Man börjada också tillverka och leverera Monopaneler i 2014. Longi har i dagsläget 7 fabriker för tillverkning av moduler och 4 fabriker för tillverkning av celler. Man har god finansiell styrka, vilket är en av de bästa garantierna från en producent. Man användar grön energi i produktionen för att minimera miljöpåverkan och koldioxidutsläpp.